Gergedan Böceği

Rhinoceros beetle

Gergedan Böceği , Latince adı ‘Oryctes Nasicornis’ olan gergedan böcekleri, ağırlıklarının yaklaşık 30 katını taşıma özelliğine sahip olduklarından dünyanın en güçlü hayvanı olarak biliniyor. Gergedan böcekleri Palearktik bölge(Asya kıtasının ekvator çizgisinin kuzey hattı) akdeniz havzası ve yukarı pakistan,ortadoğu ve kuzey afrikada yayılım gösterip yaşamlarını sürdürürler.Ayrıca dünyada hobi amaçlı evlerinde ve bahçelerinde gergedan böceği besleyen böcek hobicileri mevcuttur.

Gergedan böceği özellikleri şunlardır.Gergedan böceği 4 cm uzunluğunda ve 6 cm genişliğinde olup vücudunun baş kısmındaki kütikula başkalaşımı sonucu oluşmuş boynuzsu yapı ile tanınmıştır. Boynuzlarını çiftleşme döneminde diğer erkeklere karşı kullanırlar.Gergedan Böceği 2

Dişiler ortalama 50 yumurta bırakırlar.

Video için:http://www.zoovidi.com/omurgasizlar

Benzer yazılar