Güney Amerika Timsahı

Güney Amerika Timsahının (Kayman) birkaç türü vardır.Bunlar sadece Güney Amerika’nın kuzey kesiminde, çoğunlukla Amazon havzasında yaşarlar.Bir tür ise Meksika’nın güney kısmına kadar uzanır.Bu timsahlar, Amerikan timsahıyla yakından akrabadırlar.Başlıca farkları vücutlarının alt bölümündeki derinin kemiksi levhalarla sağlamlaştırılmış olmasıdır.Bu yüzden bu hayvanların, uğruna çok sayıda aligator ve krokodilin öldürüldüğü deri piyasasında bir değeri yoktur.Çünkü dericilikte bu sürüngenlerin hem iki yanlarının hem de karınlarının derisi tabaklanır.Diğer bakımlardan, Güney Amerika ve Amerika timsahları, görünüş ve hayat tarzı açısından Birbirlerine çok benzerler.Bu grubun en küçüğü, boyu 1.2 metreye kadar olan cüce timsah, en büyüğü de uzunluğu 4.5 metreyi bulabilen kara kaymandır.Kaymanların beş türü şöyle ayrılabilir: Gözlüklü timsah ve geniş burunlu timsah, iki düz önlü timsah ve kara kayman.Gözlüklü ve geniş burunlu timsahların burnunda, gözlerinin arasında bir çıkıntı vardır.Bu bir gözlüğün buruna oturan kısmına benzer.Düz önlü türlerde ise bu yoktur.Kara kaymanında alnı düzgündür ama rengi parlak siyahtır.Bu, diğer türlerin koyu kahverengi ve zaytin rengiyle zıttır. Caiman pullu bir cilde sahip ve mümkün oldukça gece avlanıyor.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.